Dusja .NET -

Borrel Filosofie - 15 May 03 - 10:22

Een prof. psychologie staat voor de klas, hij neemt een lege bokaal en vult
die met
keien. Hij vraagt aan de klas 'Is de bokaal nu vol?' Er wordt instemmend
geantwoord. Dan neemt hij een handvol kiezelsteentjes, gooit die in de
bokaal, de steentjes vallen tussen de keien door op hun plaats. Opnieuw
vraagt hij 'Is de bokaal nu vol?' En opnieuw wordt er instemmend
geantwoord. Dan neemt hij een handvol zand, gooit dat in de bokaal en het
zand vindt z'n weg tussen de keien en de kiezel. En weer vraagt hij 'En,
is de bokaal nu vol?' En weer wordt er instemmend geantwoord. 'Wel,' zegt
hij, 'de bokaal, dat is je leven, de keien, dat zijn de essentiele dingen
in je leven: je vrouw, je gezondheid..., de kiezelsteentjes zijn de dingen
die belangrijk zijn: je werk, je hobby's... en het zand, dat zijn de
extra's: luxe, een nieuwe wagen... De filosofie die hierachter steekt is
dat je eerst je leven moet vullen met de essentiele dingen, want als je
begint met de extra's, het zand, dan is er geen plaats meer voor wat echt
belangrijk is. Zijn er hierover nog vragen?' Staat er een jongen op in de
klas, neemt een blikje bier en kiept dat leeg boven de bokaal Het bier
vloeit tussen het zand, de steentjes en de keien door.

Moraal van het verhaal: HOE VOL JE LEVEN OOK IS, VOOR BIER IS ER
ALTIJD PLAATS ! ! ! ! !

Groeten!!! Leut.
http://www.scintilla.utwente.nl/commissies/borrel/

http://www.dusja.net/pivot/entry.php?id=161
© 2006-2020 Paul-Robert Archibald